[ +zoom ]
ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และงานโครงสร้างอาคาร
[ +zoom ]
โรงงาน / คลังเก็บสินค้า
บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสามารถสร้างโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดใหญ่ รวมถึงคลังเก็บสินค้า
[ +zoom ]
อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และอาคารสูง
บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสามารถสร้างอาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม รวมไปถึงอาคารสูง
[ +zoom ]
งานโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร
บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง โรงแรม  รีสอร์ท ร้านอาหาร รวมไปถึงงานภูมิทัศน์ (landscape)
[ +zoom ]
งานโชว์รูม บ้านกระจก
บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด คือผู้รับเหมางานและเชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งกระจก เช่น งานโชว์รูมรถยนต์ โชว์รูมสินค้า โชว์รูมอื่นๆ รวมถึงบ้านกระจกด้วย 
[ +zoom ]
แผงกระจก
บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด คือผู้รับเหมางานและเชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งกระจก เช่น งานโชว์รูมรถยนต์ โชว์รูมสินค้า โชว์รูมอื่นๆ รวมถึงบ้านกระจกด้วย 
[ +zoom ]
งานโครงสร้างเหล็กและงานผนัง
บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด มีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกร สามารถทำงานโครงสร้างเหล็กหลังคาโรงงาน โครงสร้างเหล็กหลังคาบ้านพักอาศัย 
Copyright by besteasterngroup.co.th
Engine by MAKEWEBEASY