งานสร้างโรงงานและคลังเก็บสินค้า
[ +zoom ]
โรงงาน / คลังเก็บสินค้า

บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสามารถสร้างโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดใหญ่ รวมถึงคลังเก็บสินค้า
โรงงาน / คลังเก็บสินค้า

          บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งทีมงานและมีการร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสามารถสร้างโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดใหญ่ รวมถึงคลังเก็บสินค้า เราดำเนินงานโดยคำนึงถึงความแข็งแรงและความถูกต้องตามหลักวิศวกรเป็นหลัก เราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ หรือ มีมอก.ทุกชิ้นส่วนตั้งแต่งานฐานรากจนถึงงานโครงเหล็กหลังคา เราได้มีการพัฒนาตนเองจนได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นผู้นำด้านงานสร้างโรงงาน คลังเก็บสินค้า อีกทั้งงานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า รวมถึงงานปรับปรุงทัศนียภาพรอบๆโรงงานอีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานรวมควบคุมทีมงานและแผนการดำเนินงานโดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

          บริษัท เบสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับรองการออกแบบของสถาปัตยกรรมอยู่เสมอและยังคงพัฒนาฝีมือของทีมงานให้เป็นที่ยอมรับและถูกใจลูกค้า ในฐานะที่ บริษัท เยสอีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโรงงานไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เราสามารถให้บริการที่ครบครันสมบูรณ์ด้วยการก่อสร้างอาคารแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้ รวมทั้งเรื่องการให้คำปรึดษา การออกแบบโรงงาน การขออนุญาตของสร้างโรงงาน รวมถึงการบริการก่อนและหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Copyright by besteasterngroup.co.th
Engine by MAKEWEBEASY