News
คุณสมบัติและการเลือกใช้กระจก
     กระจกมีคุณสมบัติโปร่งใส ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ ทั้งยังเพิ่มความสวยงามให้กับงานด้วยคุณสมบัตินี้กระจกจึงถูกนำไปใช้ในการทำผนังภายนอกอาคาร ทั้งกระจกยังเป็นวัสดุสำเร็จรูป ที่ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ปัจจุบันจึงนิยมใช้กระจกในการทำผนังภายนอกของอาคารแทนผนังทบซึ่งมีความยุ่งยากในการก่อสร้างมากกว่า และยังก่อให้เกิดความโปร่งโล่งทั้งในแง่ของทัศนียภาพและแสงสว่างต่อผู้ใช้อาคาร ในทางกลับกันกระจกที่เป็นวัสดุโปร่งใสนอกจากจะให้แสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกเข้ามาภายในอาคารแล้วยังนำความร้อนจากแสงแดดเข้ามาอีกด้วย ดังนั้นการเลือกใช้กระจกแต่ละประเภทให้ถูกต้องกับการใช้งานทั้งในแง่ของคุณสมบัติ การประหยัดพลังงาน และความสวยงามไปพร้อม ๆ กัน

     กระจกสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะการผลิตได้ ได้ 6 กลุ่ม 
          กลุ่มที่ 1 กระจกแผ่น (Sheet Glass) คือ กลุ่มกระจกพื้นฐานที่มีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยหลอมกระจกผ่านรางรีด ส่งผลให้ผิวกระจกไม่เรียบมีลักษณะเป็นคลื่นและให้ภาพสะท้อนมีลักษณะบิดเบี้ยว ความแข็งแรงต่ำ ผิวกระจกเป็นรอยขูดขีดได้ง่าย มีราคาถูก แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กระจกใส กระจกสี และกระจกฝ้า การนำไปใช้งานเนื่องจากกระจกแผ่นมีพื้นผิวที่ไม่เรียบ ส่งผลให้ภาพที่สะท้อนบิดเบี้ยวไม่สวยงาม การนำไปใช้งานจึงมักนำไปใช้ในงานที่ไม่เน้นความสวยงามมากนัก เช่น งานหน้าต่างบ้านอยู่อาศัย เครื่องเรือน กรอบรูป ผนังกระจก


          กลุ่มที่ 2 กระจกโฟลต (Float Glass) คือ กลุ่มของกระจกพื้นฐานก่อนมีการดัดแปลงเป็นกระจกประเภทอื่น ๆ การผลิตเกิดจากการหล่อโดยให้น้ำกระจกไหลลอยบนผิวดีบุก จึงทำให้การผลิตและการควบคุมคุณภาพค่อนข้างยาก แต่กระจกที่ได้มีความโปร่งแสงสูง ฟองอากาศน้อยกว่าประเภทแรก ทนทานต่อรอยขีดขูด และพื้นผิวเรียบสนิททำให้ได้ภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตกระจกประเภทนี้ไม่มาก โดยกระจกในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยกระจก 2 ชนิด 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           2.1 กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass) คือ กระจกที่ได้จากการหลอมซิลิก้าสารประกอบต่าง ๆด้วยอุณหภูมิที่สูงเพื่อให้ละลายเป็นของเหลวซึ่งจะเรียกของเหลวนี้ว่าน้ำแก้ว จากนั้นจะทำการลอยน้ำแก้วบนหน้าโลหะ แล้วดึงให้กลิ้งไปในแนวนอน ซึ่งวิธีการผลิตนี้เองจึงเป็นที่มาของการเรียกกระจกที่ผลิตจากกรรมวิธีนี้ว่า Float Glass 
          2.2 กระจกโฟลตสีตัดแสง (Tinted Float Glass) คือ กระจกที่มีการผลิตเหมือน Clear Float Glass แต่จะมีการผสมออกไซด์ของโลหะลงในเนื้อกระจกขณะทำการหลอม ส่งผลให้เกิดเป็นกระจกสีต่าง ๆ ซึ่งออกไซด์ของโลหะแต่ละชนิดจะให้สีที่แตกต่างกัน จากการผสมออกไซด์ของโลหะเข้าไปในกระจก ส่งผลให้มีการสะสมความร้อนภายในกระจกได้มาก และเป็นสาเหตุที่ทำให้กระจกแตกได้ง่าย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการผลิตกระจกชนิดนี้ คือ เพื่อความสวยงามใช้ในการประดับตกแต่ง ทั้งยังลดแสงแดดที่จะส่องผ่านเข้ามาภายในอาคารโดยตรง ช่วยให้เกิดความสบายตาต่อผู้ใช้อาคาร

          กลุ่มที่ 3 กระจกอบความร้อน (Heat Treated Glass) คือ กลุ่มของกระจกที่มีวิธีการผลิตโดยนำเอากระจก Clear Float Glass มาผ่านกรรมวิธีการอบและทำให้เย็นอีกครั้ง เพื่อให้เกิดคุณสมบัติในการรับแรงและความแข็งแรงของผิวกระจกมากขึ้นกว่ากระจกธรรมดาที่มีความหนาที่เท่ากัน โดยกระจกในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยกระจก 2 ชนิด ดังต่อไปนี้
         3.1 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered SafetyGlass) คือกระจกที่มีการผลิตโดยนำกระจก Clear Float Glass มาอบความร้อนอีกครั้ง เมื่อกระจกอ่อนตัว แล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วโดยการเป่าลมเย็นทั้ง 2 ด้าน ซึ่งทำให้กระจกประเภทนี้สามารถรับแรงได้มากกว่ากระจก Clear Float Glass ที่ความหนาเท่ากันได้ 5-10 เท่า และสามารถรับแรงดึงและดัดงอได้มากกว่ากระจก Clear Float Glass ประมาณ 3 เท่า แต่ทนแรงกระทำแบบ Point Load ได้น้อย จึงไม่สามารถทำการตัดหรือเจาะได้ เมื่อแตกจะเป็นเม็ดเล็กไม่คม (ลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวโพด) ร่วงหล่นออกมาจากกรอบทั้งหมด
         3.2 กระจกกึ่งนิรภัย (Heat Strengthened Glass) นำกระจก Clear Float Glass มาอบความร้อนอีกครั้ง เมื่อกระจกเริ่มอ่อนตัว ก็จะลดอุณภูมิเพื่อทำให้เย็นลงอย่างช้า ๆ จากกรรมวิธีการผลิตลักษณะนี้ส่งผลให้กระจกประเภทนี้สามารถรับแรงได้มากกว่ากระจก Clear Float Glass ถึง 2-3 เท่า ในกระจกที่มีความหนาที่เท่ากัน ผิวของกระจกจะแข็งขึ้นประมาณ 10% ส่งผลให้ เมื่อแตกจะมีลักษณะเป็นปากฉลามยึดติดอยู่กับกรอบ ไม่ร่วงหล่นเหมือนกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass)
 
          กลุ่มที่ 4 กระจกเคลือบผิว หรือกระจกสะท้อนแสง (Surface coated glass) คือ การนำกระจก Clear Float Glass ไปปรับปรุงผิว โดยเคลือบออกไซด์ของโลหะ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้กระจกประเภทนี้จะมีความเงามันวาว ซึ่งสามารถแบ่งการเคลือบผิวออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
           - Hard coat คือการเคลือบโลหะที่ผิวกระจก Clear Float Glass ให้เป็นเนื้อเดียวกับกระจก โดยการอบกระจกด้วยความร้อน เมื่อกระจกเริ่มอ่อนตัวจะโรยผงออกไซด์ของโลหะลงบนผิวของกระจก
ที่อ่อนตัว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกับผิวของกระจก ซึ่งข้อเสียของกระจกเกิดจากการผลิต คือ สีและการสะท้อนแสงของกระจกที่ถูกเคลือบจะไม่สม่ำเสมอกันตลอดทั้งแผ่น
          - Soft coat คือการนำกระจก Clear Float Glass ไปเคลือบสารโลหะเพื่อแต่งผิว โดยการพ่นผงออกไซด์ของโลหะเคลือบทับลงบนพื้นผิวของกระจกเท่านั้น ซึ่งข้อเสียของกระจกที่เกิดจากกระบวน
การผลิตคือ สารที่เคลือบกระจกจะไม่ทนทานต่อการขูดขีด มักนิยมนำไปประกอบเป็น Laminated Glass หรือ Insulated Glass การเคลือบผิวทำให้สามารถสะท้อนแสงและคลื่นความร้อนบางส่วน
ของแสงแดดได้ดีในขณะที่กระจกยังคงความใสอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงมักใช้กระจกประเภทนี้ในงานที่เน้นการประหยัดพลังงานเป็นหลัก ในการติดตั้งจะต้องมีการพิจารณาการติดตั้งด้านให้ถูกต้อง โดยการ
หันด้านที่มีการเคลือบเข้าภายในอาคาร 

        กลุ่มที่ 5 กระจกดัดแปลง (Processed Glass) คือกลุ่มของกระจกที่นำเอากระจกชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาประกอบกัน โดยนำเอากระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไป นำมาประกอบกันเพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ผู้ใช้งานต้องการ ซึ่งเป็นการรวมเอาข้อดีของกระจกแต่ละชนิดเข้าไว้ด้วยกัน ในทางกลับกันอาจเป็นการลดข้อเสียของกระจกบางประเภทได้อีกด้วย
 
       กลุ่มที่ 6 กระจกเพื่อใช้งานเฉพาะทาง(Application glass) คือกระจกที่ดัดแปลงเพื่อให้ได้คุณสมบัติเมหาะสมให้เข้ากับการใช้งานเฉพาะอย่าง หรือเพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม โดยการผลิตกระจกประเภทนี้จะเป็นการรวมเอากระจกและวิธีการต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้แล้วมาผสม หรือดัดแปลงเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ผู้ใช้งานต้อง เช่น กระจกทนไฟ กระจกเสริมลวด (Wired Glass) หรือ กระจกลาย (Pattern Glass) เป็นต้น 
รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังเก็บสินค้า ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า Building Construction,Build Factory,Build Warehouse.รับทำงานโครงสร้างหลังคาโรงงาน เหล็กโครงหลังคา เหล็กโรงงาน โครงเหล็ก โครงเหล็กป้ายโฆษณา เหล็กป้ายโฆษณา มุงแผ่นเมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท แผงเมทัลชีท Billboard,Signboard,Metal Sheet.รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอมโพสิต แผงคอมโพสิต รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นคอมโพสิท แผงคอมโพสิท ป้ายคอมโพสิต ป้ายคอมโพสิท กันสาดคอมโพสิต กันสาดคอมโพสิท Aliminium Composite,Installation Aliminium Composite.ติดตั้ง ออกแบบแผงกระจก กระจกแผง ผนังกระจะ กระจกผนัง หลังคากระจก กระจกหลังคา กันสาดกระจก กระจกกันสาด แผงกระจกพร้อมครีบ แผงกระจกสไปร์เดอร์ ออกแบบกระจกบ้าน ออกแบบบ้านกระจก โชว์รูมกระจก กระจกโชว์รูม กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยTempered Glass,Lamenate Glass,Safety Glass.สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างบ้านพักอาศัย สร้างคอนโดมิเนียม Condominium,Townhouse.Canopy,Glass Roof,Glass Fin Structure,Perimeter Metal Sheet,Entrances and Storefronts,Aluminium Composite,Composite,Facade.Chonburi,Sriracha,Bangsan,BangBong,Pattaya,Rayong,Bangkok.รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังเก็บสินค้า ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า Building Construction,Build Factory,Build Warehouse.รับทำงานโครงสร้างหลังคาโรงงาน เหล็กโครงหลังคา เหล็กโรงงาน โครงเหล็ก โครงเหล็กป้ายโฆษณา เหล็กป้ายโฆษณา มุงแผ่นเมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท แผงเมทัลชีท Billboard,Signboard,Metal Sheet.รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอมโพสิต แผงคอมโพสิต รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นคอมโพสิท แผงคอมโพสิท ป้ายคอมโพสิต ป้ายคอมโพสิท กันสาดคอมโพสิต กันสาดคอมโพสิท Aliminium Composite,Installation Aliminium Composite.ติดตั้ง ออกแบบแผงกระจก กระจกแผง ผนังกระจะ กระจกผนัง หลังคากระจก กระจกหลังคา กันสาดกระจก กระจกกันสาด แผงกระจกพร้อมครีบ แผงกระจกสไปร์เดอร์ ออกแบบกระจกบ้าน ออกแบบบ้านกระจก โชว์รูมกระจก กระจกโชว์รูม กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยTempered Glass,Lamenate Glass,Safety Glass.สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างบ้านพักอาศัย สร้างคอนโดมิเนียม Condominium,Townhouse.Canopy,Glass Roof,Glass Fin Structure,Perimeter Metal Sheet,Entrances and Storefronts,Aluminium Composite,Composite,Facade.Chonburi,Sriracha,Bangsan,BangBong,Pattaya,Rayong,Bangkok.รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังเก็บสินค้า ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า Building Construction,Build Factory,Build Warehouse.รับทำงานโครงสร้างหลังคาโรงงาน เหล็กโครงหลังคา เหล็กโรงงาน โครงเหล็ก โครงเหล็กป้ายโฆษณา เหล็กป้ายโฆษณา มุงแผ่นเมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท แผงเมทัลชีท Billboard,Signboard,Metal Sheet.รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอมโพสิต แผงคอมโพสิต รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นคอมโพสิท แผงคอมโพสิท ป้ายคอมโพสิต ป้ายคอมโพสิท กันสาดคอมโพสิต กันสาดคอมโพสิท Aliminium Composite,Installation Aliminium Composite.ติดตั้ง ออกแบบแผงกระจก กระจกแผง ผนังกระจะ กระจกผนัง หลังคากระจก กระจกหลังคา กันสาดกระจก กระจกกันสาด แผงกระจกพร้อมครีบ แผงกระจกสไปร์เดอร์ ออกแบบกระจกบ้าน ออกแบบบ้านกระจก โชว์รูมกระจก กระจกโชว์รูม กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยTempered Glass,Lamenate Glass,Safety Glass.สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างบ้านพักอาศัย สร้างคอนโดมิเนียม Condominium,Townhouse.Canopy,Glass Roof,Glass Fin Structure,Perimeter Metal Sheet,Entrances and Storefronts,Aluminium Composite,Composite,Facade.Chonburi,Sriracha,Bangsan,BangBong,Pattaya,Rayong,Bangkok.รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังเก็บสินค้า ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า Building Construction,Build Factory,Build Warehouse.รับทำงานโครงสร้างหลังคาโรงงาน เหล็กโครงหลังคา เหล็กโรงงาน โครงเหล็ก โครงเหล็กป้ายโฆษณา เหล็กป้ายโฆษณา มุงแผ่นเมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท แผงเมทัลชีท Billboard,Signboard,Metal Sheet.รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอมโพสิต แผงคอมโพสิต รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นคอมโพสิท แผงคอมโพสิท ป้ายคอมโพสิต ป้ายคอมโพสิท กันสาดคอมโพสิต กันสาดคอมโพสิท Aliminium Composite,Installation Aliminium Composite.ติดตั้ง ออกแบบแผงกระจก กระจกแผง ผนังกระจะ กระจกผนัง หลังคากระจก กระจกหลังคา กันสาดกระจก กระจกกันสาด แผงกระจกพร้อมครีบ แผงกระจกสไปร์เดอร์ ออกแบบกระจกบ้าน ออกแบบบ้านกระจก โชว์รูมกระจก กระจกโชว์รูม กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยTempered Glass,Lamenate Glass,Safety Glass.สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างบ้านพักอาศัย สร้างคอนโดมิเนียม Condominium,Townhouse.Canopy,Glass Roof,Glass Fin Structure,Perimeter Metal Sheet,Entrances and Storefronts,Aluminium Composite,Composite,Facade.Chonburi,Sriracha,Bangsan,BangBong,Pattaya,Rayong,Bangkok.รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังเก็บสินค้า ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า Building Construction,Build Factory,Build Warehouse.รับทำงานโครงสร้างหลังคาโรงงาน เหล็กโครงหลังคา เหล็กโรงงาน โครงเหล็ก โครงเหล็กป้ายโฆษณา เหล็กป้ายโฆษณา มุงแผ่นเมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท แผงเมทัลชีท Billboard,Signboard,Metal Sheet.รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอมโพสิต แผงคอมโพสิต รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นคอมโพสิท แผงคอมโพสิท ป้ายคอมโพสิต ป้ายคอมโพสิท กันสาดคอมโพสิต กันสาดคอมโพสิท Aliminium Composite,Installation Aliminium Composite.ติดตั้ง ออกแบบแผงกระจก กระจกแผง ผนังกระจะ กระจกผนัง หลังคากระจก กระจกหลังคา กันสาดกระจก กระจกกันสาด แผงกระจกพร้อมครีบ แผงกระจกสไปร์เดอร์ ออกแบบกระจกบ้าน ออกแบบบ้านกระจก โชว์รูมกระจก กระจกโชว์รูม กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยTempered Glass,Lamenate Glass,Safety Glass.สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างบ้านพักอาศัย สร้างคอนโดมิเนียม Condominium,Townhouse.Canopy,Glass Roof,Glass Fin Structure,Perimeter Metal Sheet,Entrances and Storefronts,Aluminium Composite,Composite,Facade.Chonburi,Sriracha,Bangsan,BangBong,Pattaya,Rayong,Bangkok.รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังเก็บสินค้า ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า Building Construction,Build Factory,Build Warehouse.รับทำงานโครงสร้างหลังคาโรงงาน เหล็กโครงหลังคา เหล็กโรงงาน โครงเหล็ก โครงเหล็กป้ายโฆษณา เหล็กป้ายโฆษณา มุงแผ่นเมทัลชีท แผ่นเมทัลชีท แผงเมทัลชีท Billboard,Signboard,Metal Sheet.รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอมโพสิต แผงคอมโพสิต รับออกแบบ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นคอมโพสิท แผงคอมโพสิท ป้ายคอมโพสิต ป้ายคอมโพสิท กันสาดคอมโพสิต กันสาดคอมโพสิท Aliminium Composite,Installation Aliminium Composite.ติดตั้ง ออกแบบแผงกระจก กระจกแผง ผนังกระจะ กระจกผนัง หลังคากระจก กระจกหลังคา กันสาดกระจก กระจกกันสาด แผงกระจกพร้อมครีบ แผงกระจกสไปร์เดอร์ ออกแบบกระจกบ้าน ออกแบบบ้านกระจก โชว์รูมกระจก กระจกโชว์รูม กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยTempered Glass,Lamenate Glass,Safety Glass.สร้างอาคารพาณิชย์ สร้างบ้านพักอาศัย สร้างคอนโดมิเนียม Condominium,Townhouse.Canopy,Glass Roof,Glass Fin Structure,Perimeter Metal Sheet,Entrances and Storefronts,Aluminium Composite,Composite,Facade.Chonburi,Sriracha,Bangsan,BangBong,Pattaya,Rayong,Bangkok.
News
- การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา
- คุณสมบัติและการเลือกใช้กระจก
- การเลือกใช้กระจกในอาคารบ้านเรือน
- ลักษณะของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (Aluminium Composite)
ดูทั้งหมด

Copyright by besteasterngroup.co.th
Engine by MAKEWEBEASY